Сряда, 02 Март 2022 15:05

СЪОБЩЕНИЕ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Оценете
(1 глас)

  МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ  С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “МВР” - БУРГАС

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Колеги, във връзка с многобройните Ви запитвания по отношение пребиваването на украинските граждани в България, Ви уведомяваме, че на основание Регламент (ЕС) 2018/1806 на Европейския парламент и на Съвета, гражданите на Украйна имат право на безвизово влизане в България и право на пребиваване 90-дневен престой в рамките на всеки 6-месечен период в Република България.

Срокът може да бъде продължен по хуманитарни причини, свързани с извънредни обстоятелства, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България. Редът, по който украинските граждани могат да се възползват от право на допълнителен престой на територията на страната ни, е определен в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България.

 Украинските граждани, които желаят да продължат безвизовия си престой в Р. България, могат да подадат заявление в дирекция „Миграция“ - МВР или в сектори и групи „Миграция“ при ОДМВР преди изтичането на разрешения срок на пребиваване по силата на безвизовия режим. Бланка на заявлението ще получат на място или могат да я попълнят предварително, като я изтеглят от Интернет страницата на дирекция „Миграция“- МВР (образец съгласно Приложение  № 2 към чл. 11, ал. 3 от ППЗЧРБ).

               Украинските граждани от български произход могат да получат разрешение за продължително или постоянно пребиваване в Република България, в случай че имат сключен трудов договор с български работодател за срок, по-голям от 6 месеца.

               Гражданите на Украйна, които желаят да получат международна закрила (статут на бежанец или хуманитарен статут), могат да подадат заявление пред поделенията на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, като за град София е определен РПЦ-гр.София на адрес ж.к. Овча купел 2, ул. „Монтевидео“ № 21, както и пред органите на дирекция „Миграция“-МВР, както и пред отдел/сектори/групи „Миграция“ при ОДМВР и пред органите на Главна дирекция „Гранична полиция“-МВР.

За повече информация украинските граждани биха могли да посетят дирекция „Миграция“-МВР на адрес в град София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 48. В случай че пребивават извън територията на град София, биха могли да посетят съответните сектор/група „Миграция“ към Областната дирекция на МВР по местопребиваването им в страната.

         На интернет страницата на дирекция „Миграция“ могат да бъдат отправени допълнителни въпроси. Линкът към нея е :

 

https://www.mvr.bg/migration/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8

 

 

 

01.03.2022 год.                                  Областен говорител на МВР: ..........................

гр. Бургас                                                                                           / Цв. Рандева/

Прочетена 1179 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево