Петък, 25 Март 2022 15:10

Социална подкрепа

Оценете
(0 гласа)

Украинските граждани, ползващи се с временна закрила имат право на социално подпомагане. След като се регистрират на настоящ адрес в България, те могат да подадат заявление до съответната дирекция „Социално подпомагане“ за отпускане на следните видове социални помощи:

► Еднократна социална помощ в размер до 375 лв.

► Еднократна целева социална помощ за издаване на лична карта. Размерът на помощта се определя индивидуално в зависимост от необходимите разходи, като максималният размер е до размера на 75 лв.

► Месечна социална помощ. Право на тази помощ имат хората и семейства, чийто доход за предходния месец е по–нисък от индивидуално определен диференциран минимален доход и отговарят на нормативно регламентираните условия.

► Целева помощ за отопление – отпуска се за период от пет месеца за предстоящия отоплителен сезон. Периодът за кандидатстване е от 1 юли до 31 октомври.

► Хората, които получават месечни помощи и целева помощ за отопление се осигуряват здравно за сметка на държавния бюджет.

► Хората, които нямат доходи или лично имущество имат право на целеви средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ.

 

Права на хората с увреждания

Украинските граждани с увреждания, ползващи се с временна закрила имат същите права, както българските граждани с увреждания, при условие, че степента на трайно намалена работоспособност или видът и степента на увреждане са определени по реда на действащото законодателство в Република България.

Прочетена 1260 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево