Вторник, 28 Февруари 2017 16:33

СЪОБЩЕНИЕ

Оценете
(0 гласа)

СЪОБЩEНИЕ

Съгласно изискванията за инвестиционното предложение по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,„ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, уведомяват гражданите на община Царево за своето инвестиционно намерение: „Изготвяне на Подробен устройствен план /Парцеларен план/ в обхват ПИ 10361.9.23 по КК землище с.Велика, община Царево,  за изграждане на кабел 20 kV от съществуващ стълб до БКТП в ПИ

СЪОБЩEНИЕ

Съгласно изискванията за инвестиционното предложение по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,„ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, уведомяват гражданите на община Царево за своето инвестиционно намерение: „Изготвяне на Подробен устройствен план /Парцеларен план/ в обхват ПИ 8619.16.5, 48619.10.4 и 48619.9.591 по КК землище гр.Царево,  за изграждане на линия 20kv от възлова станция „Арапя“ до БКТП 

Прочетена 2954 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево