Петък, 16 Март 2018 16:14

СЪОБЩЕНИЕ

Оценете
(0 гласа)

На основание чл.61, ал.3 отАдминистративно процесуалния кодекс

До Алексей Христов Найденов и Евелина Михайлова Найденова

Уведомяваме Ви,че със Заповед №УТ-001-8/05.02.2018г. на главния архитект на община Царево,поправяме очевидна фактическа грешка в строително разрешение №128/16.06.2017г.,състояща се в наименованието на обекта на основание чл.62,ал.2 от АПК.

Горепосочената Заповед не е получена от Вас на посочения Ви адрес,поради което, Ви съобщаваме същата по реда на чл.61,ал.3 от АПК.

В случай,че не обжалвате Заповед №УТ-001-8/05.02.2018г. на главния архитект на община Царево,същата ще влезе в сила на 29.03.2018г.

Неразделна част от настоящото съобщение е Заповед №УТ-001-8/05.02.2018г. на главния архитект на община Царево

Прочетена 2421 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево