Петък, 17 Май 2019 10:45

СЪОБЩЕНИЕ

Оценете
(0 гласа)

На основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс

До Георги Ванков Анастасов и ,,С. Г. Строй Инвестмън” ООД

Уведомяваме Ви, че с Обявление №РД-12-23/16.04.2019г., Общинска администрация гр. Царево, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП/ПРЗ/ за ПИ 10094.501.143 (УПИ I, кв.15) по КККР на с. Варвара, Община Царево, Област Бургас, с цел разделянето му на две части. От бивш УПИ I, кв. 15, с отреждане ,,за КОО” се обособяват УПИ I-143, кв. 15, с отреждане ,,за благоустройство и озеленяване”, площ 3132 кв.м. и УПИ XIV-143, кв. 15, с отреждане ,,за КОО”, площ 673 кв.м.

Горепосоченото Обявление №РД-12-23/16.04.2019г., не е получено от Вас на посочените Ви адреси, поради което, Ви съобщаваме същият по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Проектът се съхранява в Дирекция “Устройство на територията” и може да бъде предоставен за разглеждане по всяко време на работния ден.

Прочетена 2093 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево