Стопански дейности

Стопански дейности (170)

Вторник, 16 Май 2023 14:43

Заповед за наем

Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Четвъртък, 27 Април 2023 16:08

Заповеди наем

Оценете
(0 гласа)
Понеделник, 10 Април 2023 11:44

СЪОБЩЕНИЕ

Оценете
(0 гласа)
На вниманието на Светлана Т. Кирова Уважаема г-жо, Община Царево на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, съобщава на Светлана Т. Кирова, че с писмо с изх.№94-01-358-001/13.03.2023 г. е изготвила отговор на писмо с вх. №94-01-358/06.03.2023 г., който отговор не е неполучен от Вас на постоянният…
Оценете
(0 гласа)
Петък, 31 Март 2023 13:53

СЪОБЩЕНИЕ

Оценете
(0 гласа)
Правно основание: чл. 20, ал. 4 от Закон за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура /ЗЕСМФИ/ и наличие на ограничена възможност за ползването на физическата инфраструктура по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗЕСМФИ Уважаеми оператори на електронно-съобщителни мрежи, Днес, 31.03.2023 г., На основание чл. 20, ал. 4 от…
Четвъртък, 30 Март 2023 13:36

Заповед за наем

Оценете
(0 гласа)
Понеделник, 20 Март 2023 14:53

Заповеди за наем

Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево