Понеделник, 13 Май 2019 08:30

Регистър на подадените Декларации чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 2 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 2019

Оценете
(0 гласа)

Вх. рег.№

Дата на подаване на Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Забележка

ЧР-18-1

02.01.2019г.

Даниела               Върбанова

Ст. спец. "Соц. Дейности"

 

ЧР-18-2

04.01.2019г.

Петър                  Високов

Гл. спец. "Разрешение за ползване"

 

ЧР-18-3

08.05.2019г.

Мария              Стоименова

мл. експерт Стопански дейности

 

ЧР-18-4

08.05.2019г.

Ваня                 Георгиева

инспектор МДТ

 

ЧР-18-5

08.05.2019г.

Стела             Костадинова

младши експерт ПЕС

 

ЧР-18-6

08.05.2019г.

Анелия                    Мавродиева

специалист Устройство на територията

 

ЧР-18-7

13.05.2019г.

Дамян                     Дамянов

Ръководител ООС

 

ЧР-18-8

20.05.2019г.

Невена                          Илиева

Спец. "Човешки ресурси"

 

ЧР-18-9

03.06.2019г.

Габриела             Чорбаджиева

Т. с. Секретар Общински съвет

 

ЧР-18-10

20.06.2019г.

Тодор                  Ямандиев

Юрисконсулт

 

ЧР-18-11

26.08.2019г.

Петър                    Тодоров

Спец. "Устройство на територията"

 

ЧР-18-12

12.11.2019г.

Диляна                    Янкова

Ст. експерт "Връзки с обществеността"

 

ЧР-18-13

18.11.2019г.

Диляна                Николова

Гл. спец. "Човешки ресурси"

 

ЧР-18-14

25.11.2019г.

Евелина                  Даскалова

Счетоводител

 

ЧР-18-15

11.12.2019г.

Теодора                     Георгиева

старши специалист ГРАО при Кметство Ахтопол

 

ЧР-18-16

13.12.2019г.

Димитър                     Бъчваров

младши юрисконсулт при Кметство Ахтопол

 

Прочетена 524 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево