Понеделник, 05 Юни 2023 14:02

Регистър на подадените Декларации чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 2 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Оценете
(0 гласа)

           Регистър на подадените Декларации чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 2 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Вх. рег.№

Дата на подаване на Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Забележка

ЧР-18-5

01.06.2022г.

Стоянка Атанасова

Инспектор „ООС“

 

ЧР-18-6

20.10.2022Г.

Дима Стайкова

Мл. експерт „Стопански дейности“

 

ЧР-18-7

07.11.2022г.

Георги Янков

Мл. експерт „Геодезия“

 

ЧР-18-8

01.12.2022г.

Росица Полименова

 

Инспектор „ООС“

 

 

Прочетена 52 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево