Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл.35, ал.1

Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл.35, ал.1 (9)

Оценете
(0 гласа)
Регистър Вх. № 09-01-1375 от 09.06.2020 год. на подадените Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4, във връзка с § 2, ал. 1, т. 2 от ДР на Закона за противодействие на корупцията за отнемане на противозаконно придобито имущество, бр. 21 от…
Оценете
(0 гласа)
Регистър Вх. № 09-01-891 от 02.05.2019 год. на подадените Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4, във връзка с § 2, ал. 1, т. 2 от ДР на Закона за противодействие на корупцията за отнемане на противозаконно придобито имущество, Обн. в ДВ…
Оценете
(1 глас)
Регистър Вх. № 09-01-1158/1/ от 05.06.2018 г. на подадените Декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3, във връзка с § 2, ал. 1, т. 2 от ДР на Закона за противодействие на корупцията за отнемане на противозаконно придобито имущество, Обн. в ДВ бр. 7…
Оценете
(1 глас)
Регистър Вх. № 09-01-1158 от 05.06.2018 г. на подадените Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4, във връзка с § 2, ал. 1, т. 2 от ДР на Закона за противодействие на корупцията за отнемане на противозаконно придобито имущество, Обн. в ДВ…
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево