Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл.35, ал.1

Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл.35, ал.1 (14)

Оценете
(0 гласа)
Регистър на подадените Декларации чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 2 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Вх. рег.№ Дата на подаване на Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ…
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Вх. рег.№ Дата на подаване на Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ Име, презиме, фамилия Длъжност Забележка ЧР-18-1 12.04.2021г. Мария Митринкова Инспектор "МДТ" ЧР-18-2 10.05.2021г. Даринка Кирова Специалист ЧР-18-3 01.06.2021г. Даринка Кирова инспектор СДОС ЧР-18-4 03.06.2021г. Петър Високов Специалист "УТ" ЧР-18-5 08.09.2021г. Марин Киров Заместник кмет
Оценете
(0 гласа)
Регистър Вх. № 09-01-1375 от 09.06.2020 год. на подадените Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4, във връзка с § 2, ал. 1, т. 2 от ДР на Закона за противодействие на корупцията за отнемане на противозаконно придобито имущество, бр. 21 от…
Оценете
(0 гласа)
Вх. рег.№ Дата на подаване на Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ Име, презиме, фамилия Длъжност Забележка ЧР-18-1 06.01.2020г. Соня Гърделева Км. наместник на с. Кондолово ЧР-18-2 10.01.2020г. Ина Маврова юрисконсулт ЧР-18-3 19.02.2020г. Петър Високов Мл. експерт "Геодезия" ЧР-18-4 12.05.2020г. Димо Иванов ст. специалист спорт ЧР-18-5…
Оценете
(0 гласа)
Регистър Вх. № 09-01-891 от 02.05.2019 год. на подадените Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4, във връзка с § 2, ал. 1, т. 2 от ДР на Закона за противодействие на корупцията за отнемане на противозаконно придобито имущество, Обн. в ДВ…
Оценете
(0 гласа)
Вх. рег.№ Дата на подаване на Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ Име, презиме, фамилия Длъжност Забележка ЧР-18-1 02.01.2019г. Даниела Върбанова Ст. спец. "Соц. Дейности" ЧР-18-2 04.01.2019г. Петър Високов Гл. спец. "Разрешение за ползване" ЧР-18-3 08.05.2019г. Мария Стоименова мл. експерт Стопански дейности ЧР-18-4 08.05.2019г. Ваня Георгиева…
Оценете
(1 глас)
Регистър Вх. № 09-01-1158/1/ от 05.06.2018 г. на подадените Декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3, във връзка с § 2, ал. 1, т. 2 от ДР на Закона за противодействие на корупцията за отнемане на противозаконно придобито имущество, Обн. в ДВ бр. 7…
Оценете
(1 глас)
Регистър Вх. № 09-01-1158 от 05.06.2018 г. на подадените Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4, във връзка с § 2, ал. 1, т. 2 от ДР на Закона за противодействие на корупцията за отнемане на противозаконно придобито имущество, Обн. в ДВ…
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево