Конкурси

Конкурси (26)

Оценете
(0 гласа)
ОБЯВА В изпълнение на Заповед № РД-01-358/31.05.2016г. на Кмета на общината ОБЩИНА ЦАРЕВО: ОТКРИВА процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на: - Атракционен парк, включващ обект № 125, обект № 126 и обект № 127 в едно с ПИ…
Оценете
(0 гласа)
ОБЯВА В изпълнение на Заповед № РД-01-287/04.05.2016г. на Кмета на общината ОБЩИНА ЦАРЕВО: ОТКРИВА процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 8 /осем/ години на :
Оценете
(0 гласа)
ОБЯВА В изпълнение на Заповед № РД-01-733/18.11.2015г. на Кмета на общината ОБЩИНА ЦАРЕВО: ОТКРИВА процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на следния общински недвижим имот: - самостоятелен обект с идентификатор № 00878.501.392.9.6 по КККР на гр.Ахтопол, с административен адрес:…
Оценете
(0 гласа)
ОБЯВА В изпълнение на Заповед № РД-01-578/01.09.2015г. на Кмета на общината ОБЩИНА ЦАРЕВО: Удължава с 14 дни срока за подаване на предложения за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на за срок от 5 години на общинско помещение /1/2 от стоматологичен кабинет №12/ на втори етаж, блок…
Оценете
(1 глас)
ЗА ПОВЕ Д № РД-01-566 Царево, 27.08.2015 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, с оглед издадена моя Заповед № РД-01-415/ 05.06.2015 г., процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общинско помещение и като взех предвид, че…
Оценете
(0 гласа)
ОБЯВА В изпълнение на Заповед № РД-01-522/23.07.2015г. на Кмета на общината ОБЩИНА ЦАРЕВО:
Оценете
(0 гласа)
ОБЯВА В изпълнение на Заповед № РД-01-415/05.06.2015г. на Кмета на общината ОБЩИНА ЦАРЕВО:
Оценете
(0 гласа)
ОБЯВА В изпълнение на Заповед № РД-01-377/22.05.2015 г. на Кмета на общината ОБЩИНА ЦАРЕВО: ОТКРИВА процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години на следния общински недвижим имот:
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Страница 2 от 2
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево