Местни избори 2019

Местни избори 2019 (23)

Оценете
(0 гласа)
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 26.10.2019 г. в сградата на фронт-офиса на Общинска администрация гр.Царево ще се извърши предаването на изборни книжа и материали на членовете на секционните избирателни комисии на територията на Община Царево във връзка с провеждането на избори за общински съветници и…
Оценете
(0 гласа)
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 23 октомври 2019 г. в 11.00 часа в читалище “ Георги Кондолов “ гр.Царево ще се проведе обучение на Секционните избирателни комисии в община Царево, във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври…
Четвъртък, 17 Октомври 2019 16:46

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Оценете
(0 гласа)
На 26.10.2019 г. в сградата на фронт-офиса на Общинска администрация гр.Царево ще се извърши предаването на изборни книжа и материали на членовете на секционните избирателни комисии на територията на Община Царево във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. както, следва…
Оценете
(0 гласа)
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 23 октомври 2019 г. в 11.00 часа в читалище “ Георги Кондолов “ гр. Царево ще се проведе обучение на Секционните избирателни комисии в община Царево, във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27…
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) Област БУРГАС, община ЦАРЕВО населено място ГР.ЦАРЕВО, кметство ..........., секция № 001 адрес на избирателна секция ................................................................... ----------------------------------------------------------------------------------------------- Собствено, бащино и фамилно име -----------------------------------------------------------------------------------------------…
Четвъртък, 03 Октомври 2019 13:11

СЪОБЩЕНИЕ

Оценете
(1 глас)
Във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Уведомяваме Ви, че всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник чрез подаване на заявление…
Оценете
(1 глас)
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНА ЦАРЕВО НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЦАРЕВО КМЕТСТВО ..................... СЕКЦИЯ № 001 Адрес на избирателната секция: ................................................ ---------------------------------------------------- Име ---------------------------------------------------- НИКОЛЕТА-ТИНКУЦА СИМОН…
Четвъртък, 19 Септември 2019 13:07

ОБЯВА

Оценете
(0 гласа)
         Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. и решение № 1131 – МИ от 18.09.2019 г. на ЦИК публикуваме списък на кметствата, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г., както следва :…
Четвъртък, 19 Септември 2019 13:07

ОБЯВА

Оценете
(0 гласа)
         Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. и решение № 1131 – МИ от 18.09.2019 г. на ЦИК публикуваме списък на кметствата, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г., както следва :…
Страница 1 от 2
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево