Обяви и съобщения

Обяви и съобщения (507)

Петък, 01 Юли 2022 09:29

Културен календар 2022

Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
ОБЩИНА ЦАРЕВО ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № РД – 01-430/13.06.2022 г. на Кмета на Община Царево ОБЯВЯВА…
Оценете
(0 гласа)
Изх. № 155/13.06.2022 год. П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 16.06.2022 год. /четвъртък/ от 13.30 часа…
Оценете
(0 гласа)
Община Царево стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата. Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите. За членове…
Петък, 01 Април 2022 11:50

СЪОБЩЕНИЕ

Оценете
(0 гласа)
Информация относно процедурата за приемане и обучение на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна в български държавни и общински детски градини и училищаИнформация може да получите на линковете, посочени по-долу:https://ruoburgas.bg/ukraine?fbclid=IwAR3HlGHURb2XqvGYKClq4bUV7HC-bDcWAqGUenYPvyaX86XfJ2S9ke6ukDUhttps://www.mon.bg/bg/100681?fbclid=IwAR02uNbAzjUc9mYZKg9CKuIsN3HZb1Bz25Vy_RURzTOX8n7KIMIHuGQR-94
Сряда, 30 Март 2022 16:41

СЪОБЩЕНИЕ

Оценете
(0 гласа)
Информираме ви, че на 31.03.2022 г. (четвъртък) от 14.00 ч. ще се проведе он-лайн обучение за подпомагане процеса на кандидатстване по Програма за подпомагане на местата за настаняване, вписани в Националния туристически регистър и предоставящи услуга по настаняване и изхранване на лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на…
Оценете
(3 гласа)
Оценете
(2 гласа)
Публично обсъждане на Проекта на Бюджет 2022 на община Царево ще се проведе на 25.03.2022г. от 10:30 ч. при условия на отдалечен достъп чрез платформата Microsoft Teams; Материали по Проекта на Бюджет ще бъдат качени на страницата на община Царево www.tsarevo.org; Становища и предложения по проекта за Бюджет 2022 година…
Вторник, 08 Март 2022 09:04

СЪОБЩЕНИЕ

Оценете
(0 гласа)
На 10.03.2022 г. /четвъртък/ от 11:00 часа в заседателната зала на Народно читалище „Георги Кондолов“ град Царево, ще се проведе работна среща с граждани и представители на местния бизнес, които имат желание и възможност да предоставят безвъзмездно места за настаняване и работа на нуждаещи се Украински граждани.
Оценете
(0 гласа)
Съобщение относно променен час за провеждане на 19 заседание на общински съвет. Същото ще бъде проведено на 28.02.2022 година, в 13.00 часа, вместо в 09.00 часа Изх. № 140/23.02.2022 год. П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал.…
Страница 1 от 37
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево