Обяви и съобщения

Обяви и съобщения (388)

Оценете
(0 гласа)
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ по Екологична оценка на проект за Изменение на Общ устройствен план на община Царево с всички приложения към нея, изготвени съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., посл. изм. ДВ,…
Оценете
(0 гласа)
В А Ж Н О Във връзка с промяна в Закона за местните данъци и такси МДТ- ЦАРЕВО уведомява всички, собственици на сгради в завършен груб строеж /АКТ 14 по ЗУТ/ към 31.12.2019 година, че следва до 29 февруари 2020 година да подадат данъчна декларация по образец по чл. 14,…
Оценете
(0 гласа)
ОБЩИНА ЦАРЕВO и ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ КЛУБ „ИГЛИКА” гр. ЦАРЕВО о р г а н и з и р а т VIII НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ НА ТАНЦОВИТЕ КЛУБОВЕ "ХОРО КРАЙ МОРЕТО” ЦАРЕВО 2020, който ще се проведе на 06.06 и 07.06.2020г. в гр. Царево, под патронажа на Кмета на Община Царево…
Оценете
(0 гласа)
СЪОБЩЕНИЕ ! Във връзка с участието на Община Царево в Международна туристическа борса Ваканция и СПА Експо 2020 година в дните от 13 до 15 февруари 2020 година в Интер Експо Център град София, уведомяваме фирмите, предлагащи продукти и услуги за хотелиерския и ресторантьорския бизнес на територията на Общината да…
Оценете
(0 гласа)
П О К А Н А ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО ЗА 2020 год. На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси кметът на Община Царево инж. Георги Лапчев отправя покана към всички граждани и заинтересовани лица, представители на бизнеса, НПО, общински…
Оценете
(2 гласа)
П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 19.12.2019 год. /четвъртък/ от 8.30 часа в сградата на НЧ…
Оценете
(1 глас)
Във връзка с паднали обилни валежи в периода 25-26.11.2019г на територията на община Царево, Общинска администрация предупреждава гражданите на територията на Общината за ОПАСНОСТ ОТ ПРЕЛИВАНЕ НА ЯЗОВИРИТЕ И НАВОДНЕНИЯ В ПОРЕЧИЯТА НА РЕКИТЕ ! 1. Язовир „Хаджи Яни„ намиращ се в землището на с.Лозенец е с пълен обем ,…
Оценете
(1 глас)
Изх. № 4/25.11.2019 год. П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 28.11.2019 год. /четвъртък/ от 14.00 часа…
Оценете
(1 глас)
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Царево, уведомява своите граждани, че на 21.11/четвъртък/ от 10.30 – 12.00 часа в НЧ „Георги Кондолов – 1914“ гр. Царево - заседателна зала, ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията. Комисията…
Оценете
(2 гласа)
Общински съвет – Царево на основание чл. 68, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд –…
Страница 1 от 28
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево