Понеделник, 19 Декември 2022 09:32

ОБЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността “Здравен медиатор”

Оценете
(1 глас)

О Б Я В А

На основание  чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с избор на здравен медиатор

ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността “Здравен медиатор”

/посредник в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвими малцинствени групи/

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА :

 1. Заявление до Кмета на Община Царево за участие в конкурса.
  2. Документ за самоличност /копие/.
  3. Автобиография.
  4. Документ за завършено средно образование, професионална квалификация, правоспособност /копие/ и професионално-квалификационна степен /ако притежава такава / копие/.
  5. Копие от трудова или осигурителна книжка за удостоверяване на трудовия и осигурителния стаж – ако има такава.
  6. Свидетелство за съдимост.

ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  КАНДИДАТИТЕ :

 1. Да е жител на Община Царево.
  2. Завършено средно образование.
  3. Много добри комуникативни умения.
  4. Принадлежност към ромската общност, в която ще работи.
  5. Добро познаване на общността и съпричастност.
  6. Владеене на езика/езиците на общността.
  7. Предимства: познания и/или опит в социалната и здравната сфера.

Конкурсът ще се проведе в два етапа:

I етап – проверка на съответствието на подадените документи.

II етап – провеждане на интервюта с одобрените на І етап кандидати.

При представяне на документите се представят и оригиналите на ксерокопията за сверяване.

Допълнителни изисквания:

Готовност на кандидата да премине двуседмичен интензивен курс на обучение в МУ-София – разходите по обучението се поемат от Община Царево

 

Документите ще се приемат във ФРОНТ-ОФИС  на Община Царево  в  срок до 17.00 ч. на 19.01.2023 г.

За справки: тел. 0590/5-50-29: 5-50-30 – г-жа Таня Янева – директор на дирекция    „ОЗКССД”

                     тел. 0590/5-50-29 – г-жа Златина Димитрова – ст. експерт „СДЗ“

Прочетена 630 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево