Понеделник, 28 Август 2023 13:32

ПОКАНА

Оценете
(1 глас)

На 29.08.2023г. в 10:00 часа в лекционната зала на Народно читалище „Г. Кондолов – 1914“ гр.Царево и в 10:30 часа в зала в Община Малко Търново ще се проведат обучения с местните заинтересовани страни. Обученията са свързана с изпълнението на проект №BG06RDNP001-19.610-0109-C01 „Подготвителна помощ за изготвяне на Стратегия за местно развитие на МИГ Царево Малко Търново” по Програма за развитие на селските райони, спечелен от „Местна инициативна група Царево Малко Търново“.

На обученията ще бъдат дадени насоки и обучени местни заинтересовани страни, относно проекта, целите на Стратегията, програмите, по които ще има възможност да се кандидатства за финансиране и начина на кандидатстване.

Очакваме заинтересованите лица от различни сектори, земеделие, животновъдство, бизнес и физически лица от общините Царево и Малко Търново да се включат активно в обученията по проекта за Стратегията на МИГ на територията на общините Царево и Малко Търново.

 

На 30.08.2023 г. в 10:30 часа в лекционната зала на Народно читалище „Г. Кондолов – 1914“ гр.Царево ще се проведе информационна конференция за представяне на изготвената Стратегия за местно развитие на МИГ Царево Малко Търново” по Програма за развитие на селските райони, спечелен от „Местна инициативна група Царево Малко Търново“.

Прочетена 390 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево