Последни новини

Последни новини (316)

Оценете
(0 гласа)
Изх. № 187/24.11.2022 год. П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 29.11.2022 год. /вторник/ от 09.00 часа…
Оценете
(0 гласа)
Сряда, 13 Юли 2022 07:54

АРТ ПОТОК - ЦАРЕВО 2022

Оценете
(1 глас)

Галерия със снимки

Оценете
(1 глас)
Изх. № 148/14.04.2022 год. П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 19.04.2022 год. /вторник/ от 09.00 часа…
Оценете
(1 глас)
Изх. № 144/25.03.2022 год. П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 30.03.2022 год. /сряда/ от 13.00 часа…
Оценете
(0 гласа)
Проучване „Анализ на системите с нулеви отпадъци в Европа и целевите държави“ , изготвен от Партньор 3 IMPEER (Институт по пазарни, икономически и екологични изследвания на Националната академия на науките) на Украйна в изпълнение на Дейност Т2 по проект "Стратегия за нулеви отпадъци: методи и прилагане в черноморския басейн –…
Оценете
(0 гласа)
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО На основание чл.140, ал.4 от Закона за публични финанси и чл.46, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на…
Оценете
(2 гласа)
Обществено обсъждане на проект на ПИРО Царево за периода 2021 – 2027 г. Уважаеми дами и господа, В изпълнение на чл. 23 от Закона за регионално развитие (ЗPР) и чл. 19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗPР) Община Царево е изготвила проект на План за…
Оценете
(0 гласа)
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево