Правилник за организацията и дейността на клубовете за пенсионери и инвалиди на територията на Община Царево

Правилник за организацията и дейността на клубовете за пенсионери и инвалиди на територията на Община Царево (1)

Оценете
(1 глас)
/Приет се Решение №75 от 8.05.2008г.Протокол№9/ Приложение: към Решение № 41 т. 4 прието с Протокол № 6 от 29 февруари 2008 г. I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Настоящият правилник урежда организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите на територията на Община Царево, като форма за социална интеграция на…
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево