Проекти на ПЗНА

Проекти на ПЗНА (87)

Оценете
(0 гласа)
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 66, ал.1 и ал.2 от АПК На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от АПК и във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ, Община Царево уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на План – сметка на разходите на общината…
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Таня Янчева – Председател на Общински съвет Царево Относно: Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Царево; УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Предоставям на Вашето внимание проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за…
Страница 1 от 7
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево