Проекти на ПЗНА

Проекти на ПЗНА (94)

Оценете
(0 гласа)
На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 02.06.2023 г., за предложения и становища по Наредбата за допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево /НООРОСТОЦ/. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински…
Понеделник, 21 Ноември 2022 11:11

Уведомление по чл.26, ал.4 от АПК

Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 21.11.2022 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет – Царево, мандат 2019 – 2023 г., да приеме своевременно предложеното изменение на ПЗНА, предвид настъпването на новата календарна…
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Страница 1 от 7
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево