Проекти на ПЗНА

Проекти на ПЗНА (91)

Понеделник, 21 Ноември 2022 11:11

Уведомление по чл.26, ал.4 от АПК

Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 21.11.2022 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет – Царево, мандат 2019 – 2023 г., да приеме своевременно предложеното изменение на ПЗНА, предвид настъпването на новата календарна…
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 66, ал.1 и ал.2 от АПК На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от АПК и във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ, Община Царево уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на План – сметка на разходите на общината…
Страница 1 от 7
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево