Вторник, 22 Февруари 2022 15:11

План – сметка на разходите на общината за извършване на дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 на ЗМДТ и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2022 г.

Оценете
(0 гласа)

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 66, ал.1 и ал.2 от АПК

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от АПК и във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ, Община Царево уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на План – сметка на разходите на общината за извършване на дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 на ЗМДТ и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2022 г.

В съответствие с изискванията на ЗУО и ЗМДТ, Община Царево предоставя на населението услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. Размерът на таксата се определя по реда на чл.66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно. За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2022 г. са предвидени средства в размер на 3 910 520 лв., съгласно проект на предложение за решение на Кмета на Община Царево до Общински съвет – Царево. Предложението на общинска администрация за размера на таксата за битови отпадъци за 2022г. за населените места от община Царево е да се запази на нивото на 2021г., като начина на изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци в предложения проект на план-сметка по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ е съгласно приетата и действаща към момента нормативна уредба.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производство по издаване на акта, предвид разпоредбите на чл.69, ал.1  от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение, които могат да подадат в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на общината - гр. Царево, ул. „Хан Аспарух“№36 или на електронната поща на общината Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., в едномесечен срок, считано от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Царево на основание чл.66, ал.1 от АПК. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен  акт от  публикувания проект за решение.

Прочетена 1008 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево