Вторник, 04 Октомври 2011 13:45

Интегриран проект за водния цикъл гр.Царево

Оценете
(1 глас)

Име на проектаИнтегриран проект за водния цикъл гр.Царево

Финансираща програмаОперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. Приоритетна ос 1, Процедура с референтен №: BG161PO005 08/1.10/01/02 „Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”

Водеща организация: Община Царево

Партньори: Вик – гр.Бургас

Бюджет: 53 746 462лв. – налага се пререботка

Съфинансиране: Няма

Срок за изпълнение:

Цели на проекта: да се завърши изграждането на  канализационната система на гр.Царево, като се обхванат всички отпадни води на града и се отведат в ПСОВ Царево и се изградят водопроводни и канализационни мрежи в кв.”Зона Север” и кв.”Белия бряг”

Дейности: разширението на ПСОВ-Царево, КПС 8 и довеждащ колектор до ПСОВ-Царево, дооборудване на КПС 7, ВиК Зона Север и Белия бряг

Статус: необходима е преработка

Текущо изпълнение: в момента се провеждат процедурите за промяна предназначението на земята за КПС8 и довеждащия колектор

Прочетена 4498 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево