Петък, 16 Януари 2015 13:19

Постоянни комисии 2011-2015

Оценете
(0 гласа)

ПК "Правни въпроси, обществен ред, предотвратяване и установяване конфликт на интереси"

Председател: Георги Великов Костадинов

Секретар: Даниел Стоянов Скулиев

Членове:

Стела Тодорова Кюмюрджиева

Невяна Радкова Фешева

Ангел Георгиев Цигуларов

Дечо Градев Градев

Ваня Димитрова Атанасова

ПК "Бюджет, финанси и европейски фондове"

Председател : Стела Тодорова Кюмюрджиева

Секретар: Младен Димитров Бъчваров

Членове:

Невяна Радкова Фешева

Георги Николов Атанасов

Георги Великов Костадинов

Димитър Георгиев Гочев

Ваня Димитрова Атанасова

ПК "Икономическа политика и туризъм"

Председател : Даниел Николов Николов

Секретар: Кети Георгиева Дикова

Членове:

Стела Тодорова Кюмюрджиева

Ангел Георгиев Цигуларов

Георги Николов Атанасов

Димитър Георгиев Гочев

Радослава Русева Кичукова

ПК "Устройство на територията, управление на собствеността и екология"

Председател : Даниел Стоянов Скулиев

Секретар: Георги Великов Костадинов

Членове:

Младен Димитров Бъчваров

Георги Николов Атанасов

Даниел Николов Николов

Радослава Русева Кичукова

Дечо Градев Градев

ПК "Здравеопазване, образование, култура, развитие на младежта и спорта, вероизповедание и социални дейности"

Председател: Младен Димитров Бъчваров

Секретар: Невяна Радкова Фешева

Членове:

Ангел Георгиев Цигуларов

Даниел Николов Николов

Кети Георгиева Дикова

Ваня Димитрова Атанасова

Радослава Русева Кичукова

Прочетена 2514 пъти
Още в тази категория: Постоянни комисии 2015-2019 »
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево