Сряда, 30 Ноември 2016 13:21

ПОКАНА

Оценете
(1 глас)

Кметът на община Царево инж. Георги Лапчев кани за обща снимка всички именници, които празнуват на 6 декември Никулден- официален празник на гр. Царево.
Събитието ще се състои на 6 декември 2016г. от 11:00часа на пристанище "Царево".
Заповядайте!

Сряда, 30 Ноември 2016 11:40

Представление за деца в Царево!

Оценете
(1 глас)
Оценете
(0 гласа)
Четвъртък, 24 Ноември 2016 15:06

ОБЯВА

Оценете
(0 гласа)

О Б Я В А

         Във връзка с  изпълнение на  договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001  "Нови  алтернативи" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., Община Царево  търси да назначи едно лице на длъжност „Рехабилитатор“ към „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в семейна среда „ - гр. Царево.

         Изисквания към кандидата:

Оценете
(2 гласа)
Оценете
(1 глас)

На единадесетото поред заседание на Общински съвет Царево, което се проведа на 21 ноември 2016г., бяха одобрени с единодушие Годишните програми за развитие на читалищната дейност за 2017г. на петте читалища на територията на общината. Общинските съветници гласуваха също изменение в Наредбата за рекламна и информационна дейност на територията на община Царево, както и изменение в наредбата за поставяне на преместваеми обекти. На сесията бе гласувана и определената такса за храноден на учениците от първи до четвърти клас на СУ „ Никола Йонков Вапцаров“ , като една част от нея ще се заплаща от родителите, а другата ще се поема от общинския бюджет. Друга точка, която бе разгледана и приета бе Краткосрочна програма на Община Царево за насърчаване използването на възобновяеми източници и биогорива за периода 2016- 2018г.

Галерия със снимки

View the embedded image gallery online at:
http://tsarevo.org/#sigProGalleria5cfeb916ad
Оценете
(1 глас)

Групата природолюбители от клуб „Зелена Странджа“ имаха честта да бъдат първите организирани посетители на открития преди месец манеж за конна езда в село Кондолово, община Царево.

По време на поредното приключение сред природата в красивата Странджа планина туристите бяха топло посрещнати от местните жители на китното селце и известния български актьор Юрий Ангелов, качен на неговия расов кон Сорента. Организаторът на посещението Владимир Димитров – председател на сдружение „Зелена Странджа“ показа на участниците в неделната разходка, посветена на природата, че конната езда идеално допълва пешеходния туризъм, а изграждането на природосъобразен атракцион в странджанското село е чудесна идея и вече изпълнява функциите си.

Най-доволни от всички, разбира се бяха децата, участващи в разходката, които освен че видяха отблизо красотата на планината , успяха и да се запознаят с кобилата Сорента, която е специално обучена за лечение на детски болести. Тя инстинктивно обича малчуганите и е изключително внимателна към тях.

Галерия със снимки

View the embedded image gallery online at:
http://tsarevo.org/#sigProGalleria6f2b1e94dc
Оценете
(0 гласа)

П О К А Н А

             На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на  21.11.2016 год. /понеделник/ от 14,00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“  гр. Царево ще се проведе ЕДИНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания

2. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател ОбС-Царево, относно: Кандидатстване на НЧ „Георги Кондолов 1914“ гр. Царево с Проект „Подобряване на прилежащото пространство на НЧ „Георги Кондолов 1914“ и закупуване на оборудване по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7“Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. /ДЗ № 264/12.10.2016 год./

3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Изпълнение на договор № BG05M2OP001-3.001-0062 за безвъзмездна финансова помощ за проектно предложение „Подай ръка-подари бъдеще” от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 год.. /ДЗ № 280/21.10.2016 год./

4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Промяна в поименния списък на обектите с разпределение на целевата субсидия за капиталовите разходи в бюджета на община Царево за 2016 год. - Приложение № 3.1. /ДЗ № 279/21.10.2016 год./

5.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,относно:Одобряване промяна в Списъка на обектите с разпределение на остатъка от средствата по кредита след рефинансиране. /ДЗ № 291/11.11.2016 год./

6.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно:Предложения за Годишни програми за развитиена читалищната дейност за 2017 год. на 5-те читалища на територията на Община Царево, съгласно изменение и допълнение на Закона за народните читалища, обнародван в ДВ, бр. 42 от 05.06.2009 год.. /ДЗ № 290/10.11.2016 год./

7.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Дофинансиране на държавните дейности за фонд „Работна заплата и осигурителни вноски” на ДГ „Ален мак”- гр. Царево за 2016 год. /ДЗ № 281/24.10.2016 год./

8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Промяна в наименованието и същността на длъжностти в структурата на Общинска администрация-Царево. /ДЗ № 269/13.10.2016 год./

9.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в Общински детски градини на територията на Община Царево. /ДЗ № 277/ 21.10.2016 год./

10.Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет- Царево, относно: Изменение на Наредбата за рекламна и информационна дейност на територията на Община Царево. /ДЗ № 275/21.10.2016 год./

11.Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-  Царево, относно: Приемане на решение за изменение на Наредбата за поставяне на преместваеми обекти за търговия-маси, павилиони, кабини и други на Община Царево, съгласно чл. 56 от ЗУТ. /ДЗ № 272/18.10.2016 год./

12.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община-Царево, относно: Допълване на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги в Община Царево, касаещо ученическото хранене. /ДЗ № 278/21.10.2016 год./

13.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на Краткосрочна програма на Община Царево за насърчаване използването  на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2016-2018 год.. /ДЗ № 276/21.10.2016 год./

14.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Дарение на сграда-параклис в с. Кондолово. /ДЗ № 252/15.09.2016 год./

15.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Одобряване на ПУП-ПП за ПИ с идентификатор 48619.504.88 по КК на гр. Царево, за «Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Мичурин” гр. Царево, Община Царево». /ДЗ № 292/15.11.2016 год./

16.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Обявяване на УПИ І, УПИ V, УПИ VІ, в кв. 41 по ПУП на с. Лозенец за частна общинска собственост. /ДЗ № 238/24.08.2016 год./

17.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год.. /ДЗ № 265/13.10.2016 год./

18.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год.. /ДЗ № 268/13.10.2016 год./

19.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне  под наем за срок от 5 години на част от нежилищна сграда-публична общинска собственост в с. Лозенец. /ДЗ № 266/13.10.2016 год./

20.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 66528.4.264 по КК на с. Синеморец. /ДЗ № 261/11.10.2016 год./

21.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне  под наем за срок от 5 години на общински терени в с. Лозенец. /ДЗ № 267/13.10.2016 год./

22.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на общински терени в с. Лозенец. /ДЗ № 270/14.10.2016 год./

23.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на общински терен в с. Лозенец. /ДЗ № 271/ 17.10.2016 год./

24.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно:Допълване на Решение № 728 от Протокол № 41/12.08.2015 год. на ОбС-Царево, изменено с Решение № 96 от Протокол № 7/04.05.2016 год. на ОбС-Царево. /ДЗ № 282/27.10.2016 год./

     

     

ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ

Председател на ОбС-Царево

 

 

 

 

Оценете
(3 гласа)

В град  Царево тече трескава подготовка за посрещане на Коледните и Новогодишни празници. И през този декември по традиция в морския град ще грейнат хиляди светлинки, които ще украсят 12- метровата елха, площада и улиците, за да създадат празнично настроение и да повдигнат коледния дух.

Тържественото събитието по запалване на коледните светлини тази година ще се състои на 2 декември от 17:00 часа на градския площад. Там  жители и гости ще се съберат в кръг около коледното дръвче, за да помогнат на градоначалника Лапчев за обратното броене и спиращото дъха  „грейване“ на града. Тази година от работилницата на Дядо Коледа, който всяка година е специален гост на тържеството в морския град, обещават тематични подаръци, с които ще зарадват най- малките жители, а програмата ще бъде наситена с утвърдените традиции като Коледен базар, организиран от ДГ „Ален мак“, както и звън на детски гласчета, които да огласят площада и да докажат на белобрадия старец, че в гр. Царево живеят само талантливи и добри деца. Освен за най- малките забавления има предвидени и за техните родители, които ще имат възможност да посетят коледните къщички, предлагащи обичайните за сезона кулинарни изкушения, греяно вино, както да си закупят ръчно изработени продукти от местни автори. Празничното настроение тази година ще бъде подсилено от участието на любимия на публиката комедиен актьор Васил Драганов, който обеща да разсмее и най- сериозния гост, дошъл да гледа запалването на коледните светлини. За стилен завършек на празничната програма ще има запомняща се заря, а нежните звуци от музикалните инструменти на група „Мистик““  ще огласят празнично осветения площад на най- морския град в България.

Оценете
(2 гласа)

В края на месец октомври ученици от първи до осми клас мериха сили в деветото поред състезание по колоездене, организирано по повод първи ноември – Ден на народните будители. Подобни надпревари се превърнаха в традиция за децата и те с ентусиазъм бяха дошли в почивния ден за да спортуват на градския стадион в Царево. За пореден път организаторите от СК „Тракиец“ бяха се погрижили всяко дете, участвало в надпреварата да получи своята награда, а изненадата на това събитие дойде от „Вело клуб“ Царево, които бяха подготвили различни полезни за колоездача аксесоари , които отидоха при заелите първите места в своите категории.

Освен превърналото се в традиция състезание по колоездене за деца, от „Вело клуб Царево“ днес бяха инициатори и на първото по рода си състезание- обиколка на града. В събитието се включиха юноши и мъже, които изминаха 4,5 км. със своите велосипеди и финишираха в центъра на града. Състезателите, представили се най- добре в своята категория, получиха парична награда, а кметът инж. Лапчев ги поздрави лично за участието в инициативата и обеща, че Община Царево и занапред ще помага на местния клуб, да осъществява подобни мероприятия.

Галерия със снимки

View the embedded image gallery online at:
http://tsarevo.org/#sigProGalleria99cf889ab3
Страница 1 от 27
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево