Оценете
(0 гласа)
ОБЯВЛЕНИЕ за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова или кредитна институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Царево На основание чл.19 от Закона за общинския дълг и Решение №149 от Протокол №10 от 08.05.2024 г. на Общински съвет – Царево, Община Царево отправя покана…
Оценете
(2 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(1 глас)
О Б Я В АНа основание чл. 91, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 100 и Указ № 102 от 09.04.2024 г. на Президента на Република България /обн. ДВ бр. 32 от 09.04.2024 г. / за насрочване на избори за членове на Европейския…
Оценете
(1 глас)
ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ „ЕКО КАМП“ ЕООД Седалище: гр. София, р-н Витоша, ул. „Олимпийска“ № 6, ет. 8 На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица, че…
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(2 гласа)
Областен информационен център - Бургас, като част от Звеното за публични консултации към РСР за Югоизточен регион, стартира провеждането на публични обсъждания на Концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) от Област Бургас, преминали успешно етапа на оценка на административно съответствие и допустимост. Обществено обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции…
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Община Царево oбявява подбор за длъжността „Инспектор“ в дирекция „Местни данъци и такси“ I. Изисквания за заемане на длъжността:- Степен на завършено образование – Висше;- Минимална образователна степен – Бакaлавър за специалности от професионалнонаправление „Икономика“ или Магистър за направление „Право“;- Минимален професионален опит – не се изисква;- Компютърна грамотност. II.…
Страница 1 от 65
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево