Достъп до информация
Достъп до информация

Достъп до информация (12)

Достъп до информация по Закона за достъп до обществена информация.

Оценете
(0 гласа)
Информация във връзка със заявление за достъп до обществена информация с вх. №62-01-411/30.12.2021г., предоставена под формата на отговори на поставените въпроси (формат: pdf) 
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(3 гласа)
Вътрешни правила за организацията на работата по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Царево - Изтегли (формат: pdf)
Оценете
(1 глас)
Приложения на документи за предоставяне на достъп до обществена информация към Вътрешни правила за организацията на работата по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Царево: Приложение №1 - Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация - Изтегли (формат: doc) / Изтегли (формат: pdf) Приложение №2 - Приемо-предавателен…
Оценете
(1 глас)
Заповед №РД-01-101/27.11.2020г. за утвръждаване на Вътрешни правила за организацията на работата по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Царево - Изтегли (формат: pdf)
Оценете
(2 гласа)
Информация за приемането на заявления за достъп до обществена информация Наименование: Общинска администрация - Царево БУЛСТАТ: 000057097 Административен адрес: гр. Царево, ул. "Хан Аспарух" 36, сграда "Фронт Офис", стая №1 "Деловодство" Работно време на "Деловодство" при Община Царево за приемане на заявления за достъп до обществена информация: 08:00 - 17:00…
Оценете
(2 гласа)
Закон за достъп до обществена информация - Изтегли (формат: doc)
Оценете
(2 гласа)
 Нормативно определени разходи при предоставянето на обществена информация съгласно НАРЕДБА № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация Изтегли (формат: pdf) Дължимите такси по Закона за достъп до обществена информация се заплащат по следният начин: Лично на касата…
Оценете
(1 глас)
Заповед РД-01-152/21.03.2012г. за утвръждаване на списъците по чл. 26, ал. 1 от ЗЗКИ, чл. 21, ал. 1 и чл. 23, ал. 1 от ППЗЗКИ - Изтегли (формат: pdf) Приложение №1 към Заповед №РД-01-152/21.03.2012г. "Списък на категориите информация в Община Царево, подлежаща на класификация, като служебна тайна по чл. 26 ЗЗКИ"…
Оценете
(1 глас)
Списък по чл. 15, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Общинска администрация Царево, както и форматите, в които е достъпна и описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Община Царево - Изтегли (формат:…
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево