Сряда, 13 Февруари 2019 14:52

СЪОБЩЕНИЕ

Оценете
(0 гласа)

На основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс

До Димитър Петев Петров, Красимира Димитрова Узунова и Донка Вълчева Тодорова

Уведомяваме Ви, че с Обявление №РД-12-155/17.01.2019г., Общинска администрация гр. Царево, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-01-31/17.01.2019г. на кмета на Община Царево е одобрен проект за ПУП/ПРЗ/ за ПИ 48619.506.436 по КК на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас, с цел определяне границите на застрояване в ПИ 48619.506.436 и предвиждане отреждането на имота „за вилни сгради“.

Горепосоченото Обявление №РД-12-155/17.01.2019г., не е получено от Вас на посочените Ви адреси, поради което, Ви съобщаваме същият по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Проектът се съхранява в Дирекция “Устройство на територията” и може да бъде предоставен за разглеждане по всяко време на работния ден.

Прочетена 2271 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево