Сряда, 06 Март 2019 15:46

СЪОБЩЕНИЕ

Оценете
(0 гласа)

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс

До

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ НИКОЛАЕВ, СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА КУЗНЕЦОВА, СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА РАГОЛЬСКАЯ, СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ТРОЦКИЙ, МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ ГОЛОВАНОВ, ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ТРОЦКАЯ, МАРИНА СЕРГЕЕВНА ТРОЦКАЯ, МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА ВОСКРЕСЕНСКАЯ, ОКСАНА ИВАНОВНА АЛЕКСЕЕВА, ЮЛИЯ ВАДИМОВНА ЛЮБИТОВА, АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ ЛЬIМАРЕВ, НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА РУДЕНКО, АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ЛЬIМАРЕВ, СВЕТЛАНА ЮРИЕВНА ЕРОШЕНКО, ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ИСАЕВА, ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ГРОМОВ, АЛЕНА ДИМИТРИЕВНА ЛЕОНОВА, СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА ЛЕОНОВА

Уведомяваме Ви, че с Обявление №РД-12-1/05.02.2019г., Общинска администрация гр. Царево, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП/ПЗ/ за ПИ 44094.14.974 (УПИ I) м. ,,Крушака-Дунята” по КККР на с. Лозенец, Община Царево, Област Бургас, с цел промяна отреждането на поземлен с идентификатор 44094.14.974 от ,,за жилищни сгради” в ,,за жилищни сгради, спортни обекти и съоръжения” при запазване на действащите показатели за застрояване.

Горепосоченото Обявление РД-12-1/05.02.2019г., не е получено от Вас на посочените Ви адреси, поради което, Ви съобщаваме същият по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Проектът се съхранява в Дирекция “Устройство на територията” и може да бъде предоставен  за разглеждане по всяко време на работния ден.

Прочетена 2196 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево