Петък, 02 Ноември 2018 14:16

Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т.2 и т.4 за 2018г.

Оценете
(1 глас)

           Регистър Вх. № 09-01-1158 от 05.06.2018 г. на подадените Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4, във връзка с § 2, ал. 1, т. 2 от ДР на Закона за противодействие на корупцията за отнемане на противозаконно придобито имущество, Обн. в ДВ бр. 7 от 19 януари 2018 год. и в изпълнение на Заповед РД-01-278 от 05.06.2018 година на Кмета на Община Царево.

 

     РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 И ЧЛ.35, АЛ.1, Т.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Вх.№ Рег. № и дата на подаване на Декларация по чл. 35,ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ Име, презиме, фамилия Длъжност

Рег.№ и дата на подаване

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 от

ЗПКОНПИ

Забележка
1. 1/07.06.2018 Анелия Г. Мавродиева Специалист УТ    
2. 2/07.06.2018 Евелина Г. Куртева Гл. специалист архитектура и градоустроуство    
3. 3/07.06.2018 Теодора Я. Шопова Юрисконсулт Общинска администрация    
4. 4/07.06.2018 Петър А. Високов Младши експерт „ПЕС“    
5. 5/07.06.2018 Виктория У. Войнова Младши експерт „Геодрзия“    
6 6/07.06.2018 Златка Я. Димитрова Гл. Счетоводител    
7. 7/07.06.2018 Стоян А. Анастасов Старши експерт ИО    
8. 8/07.06.2018 Тодор Р. Анастасов Главен експерт    
9. 9/07.06.2018 Светлана Н. Мицик Ст. специалист „Незаконно строителство“    
10. 10/07.06.2018 Таня Д. Янева Директор Дирекция    
11. 11/07.06.2018 Никола М. Младенов Гл. експерт „ Геодезия“    
12. 12/07.06.2018 Елена Д. Димитрова Юрисконсулт ОбС    
13. 13/07.06.2018 Галина Ж. Вълева Началник отдел УС    
14. 14/07.06.2018 Тодорка Г. Ламбова Ст. специалист архив и деловодство    
15. 15/07.06.2018 Златина Ж. Димитрова Ст. експерт- СДЗ    
16. 16/07.06.2018 Стаматка Д. Михайлова Гл. експерт „Административно обслужване“    
17. 17/07.06.2018 Десислава В. Панайотова Старши специалист „Гражданска регистрация“    

18.

18/07.06.2018 Мара Й. Дикова Гл. специалист „Гражданско състояние“    
19. 19/07.06.2018 Гергана Г. Иванова

Мл. Експерт „ОК“

 

   
20. 20/07.06.2018 Георги П. Стоянов Мл. Експерт „Стопански дейности“    
21. 21/07.06.2018 Пламен В. Вълчев Мл. Експерт „Екология“    
22. 22/07.06.2018 Мария Н. Конярова Секретар на Община Царево    
23. 23/08.06.2018 Мила К. Стоянова Директор Дирекция „АПОБФ“    
24. 24/07.06.2018 Нели К. Михайлова Старши инспектор МДТ    
25. 25/08.06.2018 Антон Д. Ангелов Кметски наместник    
26. 26/08.06.2018 Киро Г. Киров

Кметски наместник

 

   
27. 27/08.06.2018 Мариан С. Костадинов Кметски наместник    
28. 28/08.06.2018 Илка П. Кехайова Управител ДСП    
29. 29/08.06.2018 Юлия Г. Русинова Главен инспектор    
30. 30/07.06.2018 Донка С. Пампорова Инспектор МДТ    
31. 31/08.06.2018 Галя П. Диханова Старши счетоводител    
32. 32/07.06.2018 Ваня И. Георгиева Инспектор МДТ    
33. 33/07.06.2018 Златина П. Апостолова Инспектор МДТ    
34. 34/07.06.2018 Пепа К. Кирякова

Старши инспектор

 

   
35. 35/08.06.2018 Стоян Д. Стоянов Кметски наместник    
36. 36/08.06.2018 Илина А. Ангелова Юрисконсулт    
37. 37/07.06.2018 Плумка А. Митрева Началник МДТ    
38. 38/08.06.2018 Елена Ф. Стоянова Младши експерт „Финанси“    
39. 39/08.06.2018 Даниела В. Шопова Младши експерт ГРАО    
40. 40/08.06.2018 Недка Г. Лапчева Кметски наместник с. Българи    
41. 41/08.06.2018 Дора С. Илиева Гл.специалист „Човешки ресурси“    
42. 42/08.06.2018 Илия К. Илиев Кметски наместник с. Бродилово    
43. 43/08.06.2018 Евгения Т. Делишменова Инспектор МДТ    
44. 44/08.06.2018 Мариан Н. Николов Мл. Експерт „Градоустройство и екология“    
45. 45/08.06.2018 Милка Я. Стоева

Старши счетоводител

кметство Ахтопол

   

46.

 

46/08.06.2018 Десислава М.Колева Ст. специалист ГРАО    
47. 47/08.06.2018 Станислав Г.Димитров Кмет на кметство Ахтопол    

48.

48/08.06.2018

Тодор П. Ямандиев

Мл. Юрисконсулт

   
49. 49/08.06.2018 Катя П. Анестиева Гл. специалист „ПИ“    
50. 50/08.06.2018 Валентина В. Попова Гл. специалист „Регионално развитие“    
51. 51/08.06.2018 Матена Т. Илиева Ст. счетоводител    
52. 52/08.06.2018 Ирина П. Тодорова Ст. счетоводител    
53. 53/08.06.2018 Антония К. Кирязова Ст. счетоводител    
54. 54/08.06.2018 Костадин Д. Диков Кмет с. Синеморец    
55. 55/08.06.2018 Диана К. Дукова Ст. счетоводител    
56. 56/08.06.2018 Жана И. Янгьозова Гл. експерт ПЕС    
57. 57/08.06.2018 Светла И. Грозева Гл. специалист Кадастър и регулация    
58. 58/08.06.2018 Златинка П. Кирякова Нач. Отдел „ СиПЕС“ и Главен инжинер    

59.

 

59/08.06.2018 Ценка М. Цветанова- Янкова Мл. Експерт ландшафтна архитектура    
60. 60/08.06.2018 Женя Б. Гандиева Кмет на кметство с. Лозенец    

61.

 

61/08.06.2018 Георги М. Чавдаров Кметски наместник с. Резово    

62.

 

62/08.06.2018 Бистра Д. Димова Кмет на кметство с. Варвара    

63.

 

63/08.06.2018

 

Тодор К. Върбанов Директор пристанище Царево    

 

64.

 

64/08.06.2018

 

Явор Е. Овагемов

Организатор експлоатация, пристанище Царево    
65. 65/08.06.2018 Дамян Г. Дамянов Ръководител ООС    
66. 66/08.06.2018 Мария И.Динкова

Главен юрисконсулт

 

   
67. 67/08.06.2018 Златин Т. Димов

Главен инсп. „СИООР“

   
68. 68/08.06.2018 Недко Г. Желязков Старши експерт ПЕС    
69. 69/08.06.2018 Тодор Д. Гондов Директор ОИМ Царево    
70 70/08.06.2018 Елена С. Стоянова

Връзки с обществеността и протокол

   
71. 71/08.06.2018 Християн Й. Нарлийски Финансов Контрольор    
72. 72/08.06.2018  Георги И. Гаврилов  Управител ОМЦ 1 Царево ЕООД    
73. 73/08.06.2018 Киро Т.Киров Кметски наместник с.Изгрев    
74. 74/23.11.2018 Евелина И.Иванова Гл.специалист БАК    

 

Прочетена 3513 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево