Понеделник, 10 Май 2021 09:16

Регистър на подадените Декларации чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 2 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 2021

Оценете
(0 гласа)

Вх. рег.№

Дата на подаване на Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Забележка

ЧР-18-1

12.04.2021г.

Мария               Митринкова

Инспектор "МДТ"

 

ЧР-18-2

10.05.2021г.

Даринка                 Кирова

Специалист

 

ЧР-18-3

01.06.2021г.

Даринка                    Кирова

инспектор СДОС

 

ЧР-18-4

03.06.2021г.

Петър                     Високов

Специалист "УТ"

 

ЧР-18-5

08.09.2021г.

Марин                       Киров

Заместник кмет

 

Прочетена 568 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево