Rate this item
(0 votes)
ОБЩИНА ЦАРЕВО ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № РД-01-631/09.07.2024 г. на Кмета на Община Царево ОБЯВЯВА КОНКУРС…
Tuesday, 18 June 2024 11:28

О Б Я В А

Rate this item
(1 Vote)
О Б Я В А Във връзка с проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. Уведомяваме Ви, че от 18.06.2024г. ще започне изплащането на допълнително възнаграждение за съставен верен протокол, на членовете на следните секционните избирателни комисии: 002,005,007,008,009,010,011,012,014,015,016,017,018…
Rate this item
(0 votes)
ОБЯВЛЕНИЕ за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова или кредитна институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Царево На основание чл.19 от Закона за общинския дълг и Решение №149 от Протокол №10 от 08.05.2024 г. на Общински съвет – Царево, Община Царево отправя покана…
Rate this item
(1 Vote)
О Б Я В АНа основание чл. 91, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 100 и Указ № 102 от 09.04.2024 г. на Президента на Република България /обн. ДВ бр. 32 от 09.04.2024 г. / за насрочване на избори за членове на Европейския…
Rate this item
(1 Vote)
ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ „ЕКО КАМП“ ЕООД Седалище: гр. София, р-н Витоша, ул. „Олимпийска“ № 6, ет. 8 На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица, че…
Page 1 of 66
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево