Rate this item
(0 votes)
П О К А Н А ЗА Публично обсъждане на Проект за БЮДЖЕТ 2024 г. на Община Царево Уважаеми съграждани, На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, отправям покана към гражданите на общината и всички заинтересовани лица за публично обсъждане на проект за бюджет за 2024г. Публичното обсъждане…
Rate this item
(0 votes)
На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия във връзка с чл. 4 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, във връзка с Решение № 210…
Rate this item
(1 Vote)
Проектът цели въвеждане на мерки за енергийна ефективност, чрез които ще се изгради фотоволтаична инсталация за собствените нужди на двете сгради на детска градина в гр. Царево.Сред мерките, предвидени в доклада са:Мерки по отоплителната инсталация - Подмяна на съществуващия водогреен котел с нов и цялостна реконструкция на отоплителната инсталация и…
Rate this item
(1 Vote)
Уважаеми дами и господа,С оглед спазване на принципите за публичност и прозрачност, Община Царево Ви предоставя следната информация, касаеща инфраструктурните обекти, пострадали от бедствието, сполетяло района на 05 септември 2023 г. и предприетите действия от страна на общинската администрация.ЯзовириЯзовир „Потурнашки“ - След проведена обществена поръчка е сключен договор за инженеринг…
Rate this item
(0 votes)
Във връзка с прогнозите за влошаване на метеорологичната обстановка в областта, Ви уведомявам за следното – през следващите две денонощия (15 и 16 декември 2023 г.) се очакват сериозни по количество валежи. Очакванията са те да бъдат най-значителни в Югоизточна България, където във времето от обедните часове на 15.12.2023 г.…
Page 1 of 65
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево