Проекти на ПЗНА

Проекти на ПЗНА (102)

Rate this item
(0 votes)
Rate this item
(0 votes)
Rate this item
(0 votes)
Проект за изменение на Приложение1 в НОАМТЦУ
Rate this item
(0 votes)
Rate this item
(0 votes)
Проект !!! Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 (1) Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет Царево и неговите постоянни и временни комисии, отношенията му с кмета на общината и общинската администрация, статута…
Page 7 of 8
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево