ОБЩИНА ЦАРЕВО БЕ ДОМАКИН НА ТРИ СРЕЩИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 2014-2020 Г.

Оценете
(0 гласа)

ОБЩИНА ЦАРЕВО БЕ ДОМАКИН НА ТРИ СРЕЩИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 2014-2020 Г.

                                                        

Община Царево бе домакин на три работни срещи, на които бяха представени резултатите от дейност 2 „Анализи на прилаганите методи и модели за гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на  Общински план за развитие на Община Царево 2014-2020  г. включващ  препоръки“ по проект на Сдружение "ОГЪН И МОРЕ" в партньорство с Община Царево BG05SFOP001-2.009-0060 „Взаимодействие между структурите на гражданското общество и органите на местна власт при формиране, изпълнение и популяризиране на политики, насочени към повишаване на конкурентоспособността и предприемачеството в Община Царево“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Срещите се проведоха на 24 януари 2020 г., от 9:00, 12:00 и 15:00 часа в лекционната зала на Народно читалище „Георги Кондолов 1914 г.“, на адрес: гр. Царево, ул. „Хан Аспарух“, № 34.

Основната дейност 2 на проекта „Анализи на прилаганите методи и модели за гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на  Общински план за развитие на Община Царево 2014-2020  г. включващ  препоръки“ е в крайна фаза на изпълнение като работните срещи имат за цел да представят резултатите от анализа.

Основни теми на проведените презентации и дискусии бяха въпроси свързани с прилаганите методи и модели за гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на Общинския план за развитие на Община Царево 2014-2020 г. Бяха отправени и дискутирани препоръки за повишаване на гражданското участие, конкурентоспособността и стимулиране на предприемачеството в община Царево.

Прочетена 1061 пъти

Галерия със снимки

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево