Четвъртък, 09 Февруари 2023 13:34

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Оценете
(3 гласа)

Службата по геодезия, картография и кадастър-гр. Бургас, на основание чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър, съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Бродилово, с. Българи, с. Кондолово, с. Кости и с. Фазаново, община Царево. Съобщението е публикувано в Държавен вестник бр. 13/07.02.2023г.

Материалите се намират в Община Царево, Служба по геодезия, картография и кадастър-гр. Бургас, както и на страницата на портала за електронни услуги https://kais.cadastre.bg/ в раздел „КАРТА“ -> СЛОЙ „НЕОДОБРЕНИ КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАД. РЕГИСТРИ“.

В 30-дневе срок от обявяването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас с адрес бул. Стефан Стамболов №120 и на страницата на портала за електронни услуги https://kais.cadastre.bg/ в раздел „ЖАЛБИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ“.

Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас

Прочетена 445 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево