Петък, 25 Юни 2021 16:15

На 24 юни 2021 г. на церемония в гр. Царево официално бе дадено начало на строителните дейности по проект “Пътища към наследството” /”Roads to the heritage”/

Оценете
(0 гласа)

                                                  

                                       

                                 

“Пътища към наследството” /”Roads to the heritage”/

CB005.2.21.092

 

На 24 юни 2021 г. на церемония в гр. Царево официално бе дадено начало на строителните дейности по проект “Пътища към наследството” /”Roads to the heritage”/ по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - IPA CBC България-Турция 2014-2020.

 

Символичната първа копка бе направена от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев. На събитието присъстваха още зма.-кметът на Община Царево г-н Георги Стоянов, г-жа Мария Конярова – секретар на Община Царево, г-н Билал Кушолу – генерален секретар на партньора по проекта Специална провинциална администрация Къркларели, Р.Турция, представители на фирмата изпълнител, екипите по проекта, представители на двете администрации, общински съветници и граждани.

По проекта ще бъде изградено продължение на крайбрежната алея в кв. Василико, гр. Царево до църквата „Успение Богородично“. Строителните дейности включват изграждане на пешеходна и велоалея с асфалт и щампован бетон, както и благоустрояване на района по протежение на трасето, което ще преминава покрай Старата мелница и пред детската площадка в кв. Василико. Там ще бъдат обособени две панорамни площадки, представляващи зони за отдих, с пейки с перголи и павирана настилка, която от високо ще изглежда като две очи. По проекта също така ще бъдат асфалтирани околните улици „Черковна“ и „Н. Чудотворец“, както и ще се поднови тротоарната настилка по тях. По алеята ще бъдат изградени осветителни тела, поставени пейки, кошчета, стойки за велосипеди и стенд с инструменти за ремонт.

Основната цел е подобряване на достъпа до културно – исторически забележителности „Стара мелница“ и Храм „Свето Успение Богородично“ за Община Царево и подобряване на достъпа до природно наследство – пещера Дупница за партньорите ни по проекта - Специална провинциална администрация Къркларели, Р. Турция. Освен строителните работи по обектите, проектът включва организиране и провеждане на официални откривания на строителните дейности в двете страни и заключителни срещи в Царево и Къркларели, с което се цели да се засили трансграничното сътрудничество между двата региона, за повишаване на тяхната привлекателност и постигане на устойчиво развитие на културния и природен туризъм. Косвени резултати по проекта са подобряване на социално-икономическото състояние, чрез удължаване на туристическия сезон, увеличаване броя на туристите, посещаващи обновените обекти, повишаване на приходите от туризъм и инвестиции и възможност за заетост.

На 25 юни беше проведена среща на екипите по проекта за обсъждане на извършените и предстоящите дейности по проекта.

Община Царево е водещ партньор по проекта „Пътища към наследството“ /”Roads to the heritage”/ CB005.2.21.092, който се изпълнява съвместно със Специална провинциална администрация Къркларели, Р. Турция. Общата стойност на договора за двата партньора е 454 547,85 евро, разпределен между партньорите, 100% безвъзмездна помощ, предоставена по Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“ на Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - IPA CBC България-Турция 2014-2020. Срок за изпълнение – 24 месеца.

 

This project is co-funded by the EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme

This publication has been produced with the assistance of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme, CCI No2014TC16I5CB005. The contents of this publication are the sole responsibility of the Partners within this project and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the National Authority of the Programme.


Прочетена 1016 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево