Проекти на ПЗНА

Проекти на ПЗНА (96)

Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Таня Янчева – Председател на Общински съвет Царево Относно: Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Царево; УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Предоставям на Вашето внимание проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за…
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 09.02.2021 год., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет – Царево, мандат 2019 – 2023 год. да приеме навременно решение съобразено със законовите промени и предвиждания и актуализира…
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево