Петък, 30 Септември 2011 13:44

Финансиране и изграждане на интегриран проект на водния цикъл на гр.Ахтопол: ПСОВ гр.Ахтопол и довеждащ колектор; Канално-помпени станции; Улична канализационна и водопроводна мрежа

Оценете
(0 гласа)

Име на проектаФинансиране и изграждане на интегриран проект на водния цикъл на гр.Ахтопол: ПСОВ гр.Ахтопол и довеждащ колектор; Канално-помпени станции; Улична канализационна и водопроводна мрежа

Финансираща програма: Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. Приоритетна ос 1, Процедура с референтен №: BG161PO005 08/1.10/01/02 „Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”

Водеща организация: Община Царево

Партньори: ВиК гр.Бургас

Бюджет: 58 667 292 лв.

Съфинансиране: Няма

Срок за изпълнение:

Цели на проекта: Изграждане на интегриран проект на водния цикъл на гр.Ахтопол: ПСОВ гр.Ахтопол и довеждащ колектор; Канално-помпени станции; Улична канализационна и водопроводна мрежа

Дейности: Основни показатели:
1. ПСОВ – 1 брой,
2. КПС – 4 броя,
3. Тласкатели – 4 броя,
4. Главен довеждащ колектор до ПСОВ – 1 брои,
5. Нова водопроводна мрежа – 38 км,
6. Нова и рехабилитирана канализационна мрежа - 59 км,
7. Отводнявана площ – 209 ха.

Статус: Подаден на 19.01.2009г.

Текущо изпълнение: Определена е индикативна стойност в размер на 5 170 176 евро. Необходими са средства за разработване на технически проект на всички части и актуализация на съществуващите части.

Прочетена 4248 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево