Rate this item
(0 votes)
Във връзка с предстоящите Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., Общинска Избирателна Комисия – Царево съобщава, че на 16.10.2023 год. и 17.10.2023 год., понеделник и вторник, от 18:00 часа, в големия салон на Народно читалище „Георги Кондолов 1914” гр. Царево ще се проведат обучения…
Rate this item
(0 votes)
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с чл. 48, ал.1 от Наредбата за планиране на социални услуги и Методически насоки за подпомагане процедурата по организиране и обсъждане на общинско и областно ниво на анализа на потребностите от социални услуги на национално ниво и предложение за национална карта на социалните услуги от Агенция социално…
Rate this item
(1 Vote)
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), ОБЩИНА ЦАРЕВО, ЕИК 000057097, гр. Царево,…
Rate this item
(0 votes)
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), ОБЩИНА ЦАРЕВО, ЕИК 000057097, гр. Царево,…
Thursday, 28 September 2023 15:22

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

Rate this item
(1 Vote)
Общинска администрация Царево уведомява всички граждани, че във връзка с новите изисквания при осъществяване на бюджетни плащания от 01 октомври 2023г. касови плащания ще се приемат само до 13.00ч на 29.09.2023г. /петък/ на всички каси в общината - сградата на МДТ-Царево, фронт-офисите в гр.Царево, Кметство - Лозенец, Кметство - Синеморец,…
Thursday, 21 September 2023 14:21

СЪОБЩЕНИЕ

Rate this item
(0 votes)
Местна инициативна група Царево Малко Търново успешно приключи всички дейности по изпълнението на проект за подготвителни дейности № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие…
Rate this item
(0 votes)
Изх. № 237/15.09.2023год. П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 21.09.2023 год. /четвъртък/ от 14.00 часа в…
Wednesday, 13 September 2023 10:04

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ ЗА ЦАРЕВО Featured

Rate this item
(2 votes)
ДАРИТЕЛСКАТА СМЕТКА Е ЗАКРИТА КЪМ 31.12.2023 ГОДИНА !!! Даренията могат да бъдат направени по банков път на името на: ОБЩИНА ЦАРЕВО Банка "УниКредит Булбанк" АД - Филиал Царево Банков код - BIC: UNCRBGSF Банкова сметка в лева - IBAN: BG98UNCR 7000 3925 4489 17 Код на плащане - 44 51…
Friday, 08 September 2023 14:49

СЪОБЩЕНИЕ

Rate this item
(0 votes)
Page 3 of 65
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево