Кондолово

Кондолово (1)

Rate this item
(0 votes)
О Б Я В Л Е Н И Е №РД-12-28/10.04.2017г. Общинска администрация гр.Царево, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-01-134/13.03.2017г. на Кмета на Община Царево е допуснат проект за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ I51,II51,III53 И V52в по одобрен ЗРП със заповед №РД-09-48/03.12.1987г…
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево