Tuesday, 16 December 2014 15:07

Приемни дни

Rate this item
(4 votes)

Приемните дни се провеждат с цел осъществяване на възможността гражданите лично да поставят своите проблеми, въпроси и предложения пред съответния ръководител.

Изслушването на гражданите в точно определени дни и часове от седмицата се налага от практиката, за да се осигури технологично време за решаване на поставените въпроси от предходния прием, за своевременно, компетентно и ефективно решаване на молбите и предложенията им.

ПРИЕМНИ ДНИ:

1. КМЕТ - Марин Киров - Четвъртък 08.00-12.00

2. ЗАМ.КМЕТ - Георги Стоянов - Четвъртък 08.00-12.00, 13.00-17.00

3. СЕКРЕТАР - Мария Конярова - Четвъртък 08.00-12.00, 13.00-17.00

4. ГЛ.АРХИТЕКТ - арх. Стела Ламбова - Четвъртък 13.30-16.30

5. ГЛ.ГЕОДЕЗИСТ - инж.Никола Младенов - Четвъртък 08.30-11.30, Четвъртък 13.30-16.30

6. Отдел УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА - Четвъртък

7. Председател на Общински съвет - Царево - сряда 10:00 - 12:00

 

* Записване за прием:

- За Кмета на Община Царево - на телефон 0590 55010 -  всяка сряда.

Веднъж месечно приемния ден ще се провежда по населени места.

- За Зам.Кмет, гл.архитект и Секретар - във Фронт офиса на Община Царево всяка сряда.

- за Председателя на ОбС - Царево - на телефон 0590 55033

Read 8896 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево