Регистър декларации по ЗПК по чл.49, ал.1

Регистър декларации по ЗПК по чл.49, ал.1 (18)

Rate this item
(0 votes)
Регистър на подадените Декларации чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 2 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Вх. рег.№ Дата на подаване на Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ…
Rate this item
(0 votes)
Регистър на подадените Декларации чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 2 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Вх. рег.№ Дата на подаване на Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ…
Rate this item
(0 votes)
Регистър на подадените Декларации чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 2 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Вх. рег.№ Дата на подаване на Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ…
Rate this item
(0 votes)
Вх. рег.№ Дата на подаване на Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ Име, презиме, фамилия Длъжност Забележка ЧР-18-1 12.04.2021г. Мария Митринкова Инспектор "МДТ" ЧР-18-2 10.05.2021г. Даринка Кирова Специалист ЧР-18-3 01.06.2021г. Даринка Кирова инспектор СДОС ЧР-18-4 03.06.2021г. Петър Високов Специалист "УТ" ЧР-18-5 08.09.2021г. Марин Киров Заместник кмет
Rate this item
(0 votes)
Регистър Вх. № 09-01-1375 от 09.06.2020 год. на подадените Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4, във връзка с § 2, ал. 1, т. 2 от ДР на Закона за противодействие на корупцията за отнемане на противозаконно придобито имущество, бр. 21 от…
Rate this item
(0 votes)
Вх. рег.№ Дата на подаване на Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ Име, презиме, фамилия Длъжност Забележка ЧР-18-1 06.01.2020г. Соня Гърделева Км. наместник на с. Кондолово ЧР-18-2 10.01.2020г. Ина Маврова юрисконсулт ЧР-18-3 19.02.2020г. Петър Високов Мл. експерт "Геодезия" ЧР-18-4 12.05.2020г. Димо Иванов ст. специалист спорт ЧР-18-5…
Page 1 of 2
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево