Общинска собственост

Общинска собственост (3)

Rate this item
(0 votes)
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОБЩИНА ЦАРЕВО ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Rate this item
(0 votes)
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Rate this item
(0 votes)
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево