Monday, 31 May 2021 13:00

Приложение 1 - Списък на имотите с НТП "пасище, мера" и "ливада" определени за индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 година в община Царево

Rate this item
(0 votes)
Read 1640 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево