Monday, 27 February 2023 13:04

Приложение 1 - Списък на имотите с НТП "пасище, мера" и "ливада" определени за индивидуално ползване за стопанската 2023/2024 година в община Царево

Rate this item
(0 votes)
Read 297 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево