Tuesday, 13 January 2015 09:16

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Rate this item
(1 Vote)

           Домашен социален патронаж е социална услуга в общността, която включва:

1. Приготвяне и ежедневна доставка на топла храна в дома на потребителите;

2. Посещение на санитар по предварително изготвен график, с цел поддържане хигиената в жилището на потребителя, съдействие за покупки на стоки от първа необходимост и лекарства, заплащане за тяхна сметка на текущите разходи за ел. енергия, вода, телефон и други;

3. Право да ползват услугата на Домашен социален патронаж /ДСП/ имат всички лица в пенсионна възраст и лица с увреждания със съответните решения на ТЕЛК или НЕЛК. Предимство при ползване на услугите на ДСП имат ветераните от войните и лицата, които не са в добро здравословно и  социално положение, както и  тези, които не могат сами да организират своя бит и задоволят своите жизнени потребности. Реалната издръжка на един потребител включва месечните разходи за храна, хигиенни материали, транспортни разходи за доставка на храната, както и съответната част от общите разходи за ел. енергия и вода.

Необходимите документи за предоставяне на услугата се подават   в сградата на фронт-офис в гр.Царево, както следва:

- Заявление - Декларация на социалната услуга - по образец

- Договор за ползване на социалната услуга - по образец

- Медицинско удостоверение от общо практикуващ лекар - по образец

- Документ за самоличност /за справка/ и копие

- Решение на ТЕЛК или НЕЛК /копие/

- Документ удостоверяващ, че лицето е ветеран от войните, ако притежва такова /копие/

- Документ за собственост - копие.

 

Read 3711 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево