×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 920
JUser: :_load: Unable to load user with ID: 912
Thursday, 09 July 2015 10:53

ПРОЕКТ "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА"

Rate this item
(0 votes)

       Месец март 2015 година   Агенция за социално подпомагане  /АСП/ подписа споразумение за изпълнение на проект "Нови възможности за грижа" по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помщ "Нови алтернативи" по приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.

        Община Царево в качеството си на партньор по проект " Нови възмоности за грижа" стартира процедура за прием на документи за кандидат  лични  асистенти и потребители от 27.03.2015г. до 09.04.2015г./включително/ в сградата на Фронт - офиса .В рамките на проекта се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и се извърши подбор на най - нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите на услугата "Личен асистент" се извършиха в дома им от служители на дирекция "Социално подпомагане", обслужваща територията на община Царево. Основната цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.

       Целевите групи са:

 - Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

- Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

- Семейства на деца, с увреждания;

- Самотно живеещи тежко болни лица;

      Към момента по проекта са сключени 33 броя трудови договори с лични асистенти, обслужващи същия брой потребители. Съгласно указания, направени от Ръководителя на проекта   "Нови възможности за грижа", втори етап за прием на заявления за кандидати за лични асистенти и потребители няма да се състои.

Read 3584 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево