Wednesday, 30 August 2023 13:33

ПОКАНА за провеждане на ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на Общински съвет - Царево

Rate this item
(1 Vote)

Изх. № 233/30.08.2023год.

 

 

П О К А Н А

 

              

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 04.09.2023 год. /понеделник/ от  09.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Питания
  2. Доклад от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Царево към 31.12.2022 год. /ДЗ № 956/29.08.2023год./
  3. 3. Доклад от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане бюджета на община Царево за 2023 год.“ /ДЗ № 957/29.08.2023год./

 

 

                                                                      ТАНЯ ЯНЧЕВА

                                                                       Председател на Общински съвет Царево

Read 399 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево