Tuesday, 05 December 2023 11:26

СЪОБЩЕНИЕ

Rate this item
(1 Vote)
Съгласно Заповед № РД-01-937/20.11.20123 год., на Кмета на Община Царево във връзка с т.3.10, Приложение №6 от Протокол №33 и Решение № 673 от 04.09.2023 год. на ОбС - Царево, Ви уведомяваме, че от 04.12.2023 год./понеделник/ започва изплащането на еднократната помощ на родените деца до края на месец ноември през текущата година , а за родените през месец декември ще се изготвя и предава нов списък месец януари на следващата година. Средствата ще се изплащат на касата в сградата на Общинска администрация Царево - Фронт-офис срещу представяне на следните документи: 1. За новородените деца с постоянен адрес в община Царево - копие от акт за раждане и лична карта на майката за справка 2. За учащите се сираци и студенти сираци до 26 год. възраст, редовно обучение с постоянен адрес в община Царево трябва да подадат заявление във фронт-офиса на Общинска администрация Царево с удостоверение от съответното учебно заведение в срок до 15.01. на следващата година. До една седмица след горепосочения срок Комисията да разгледа заявленията и да изготви протокол с лицата, които отговарят на условията за еднократно подпомагане. От Общинска администрация Царево Диляна Златева Старши експерт "Връзки с обществеността" Община Царево 0590/55035
Read 270 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево