×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 911
Monday, 16 February 2015 13:33

Общински съвет - Царево прие Бюджет 2015

Rate this item
(0 votes)

Общинският съвет, на 36-ото си заседание на 13 февруари, прие бюджета за 2015 г. на Община Царево. Той възлиза на 14 840 013 лв. по приходната и разходната част. С 7 гласа „за“, 4 „против“ и 2 отсъстващи беше приет и новия бюджет. От общинска администрация смятат, че на базата на опита, който са натрупали, много прецизно са разчетени средствата в приходната, и разходната част. Заложени са повече средства от капиталовата програма за подобряване инфраструктурата, за култура, за социални дейности както и за дофинансиране на европейски проекти.

„Бюджета на Община Царево е балансиран, съобразен с всички икономически обстоятелства, които влияят на нашата община. Благодарение на управлението през изминалата година са реализирани съществени инфраструктурни проекти. Реализирани са пътища със средства на общината. Много средства са усвоени от евро програми. Утвърдени са марки на културни събития като „Рибен фест“ и др. Бюджетът е съобразен с последователната политика, която Община Царево води по отношение на всичките си проекти. Вярвам, че с този бюджет ще се продължи развитието на общината. Трябва да вървим напред и да довършим започнатото“, категоричен бе кметът на община Царево инж. Георги Лапчев.

На сесията беше гласувана докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Издаване на запис на заповед от Община Царево в полза на ДФ„Земеделие”- Разплащателна агенция, Дирекция „Рибарство и аквакултури”, обезпечаващ авансово плащане по договор и Анекс, сключени между Община Царево, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и МИРГ”Приморско-Созопол-Царево” за Проект „Път до лодкостоянка с. Синеморец”,общинските съветници упълномощиха кмета на общината да подпише Запис на заповед за обезпечаване на 110% от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ и възложиха на кмета на общината да изготви необходимите документи за авансовото плащане по договора.

В друга точка от дневният ред, общинските съветници отново упълномощиха кмета на общината да подпише Запис на заповед за обезпечаване на 110% от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ и възложиха на кмета на общината да изготви необходимите документи за авансовото плащане по договора. Общинските съветници приеха докладната записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Издаване на запис на заповед от Община Царево в полза на ДФ„Земеделие”- Разплащателна агенция, Дирекция „Рибарство и аквакултури”, обезпечаващ авансово плащане по договор и Анекс, сключен между Община Царево, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и МИРГ„Приморско-Созопол-Царево” за Проект „Пешеходна и велосипедна алея-Южен бряг Пристанищен залив, гр. Царево”.

Благодарение на приемането на тези две точки, проектити ще бъдат стартирани в срок, за да може да бъдат изпълнени до началото на активния летен сезон.

Read 6165 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево