×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 911
Tuesday, 17 February 2015 14:09

Община Царево стартира изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Ахтопол”

Rate this item
(1 Vote)

Община Царево стартира изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Ахтопол”, финансиран по ОПОС чрез ПУДООС. Договорът за финансиранемежду Община Царево и ПУДООС е подписан на 30.01.2015г.

Наименование на проекта с бенефициент ПУДООС: Проект № DIR-51222031-1-173 “Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци на територията на Р. България, които не отговарят на нормативните изисквания” с бенефициент ПУДООС по договор за предоставяне на БФП с № DIR-51222031-C001/09.01.2013

Бенефициент: ОБЩИНА ЦАРЕВО, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 10038/30.01.2015г. между Община Царево и ПУДООС

Стойност на финансирането: 568 277.78 лева

Стойност на европейското и национално съфинансиране:

Кохезионен фонд – 483 036.11 лева

Национално съфинансиране – 85 241.67 лева

Цел: Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Ахтопол.

Основни дейности и етапи за изпълнение: Техническа рекултивация – срок 950 дни, Биологична рекултивация – срок 172 дни.

Очаквани резултати: Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Ахтопол.

Срок за изпълнение: 1012 дни, считано от датата на акт обр. 2а

Информация за контакти с ръководителя на изпълнението на дейностите: инж.Златина Кирякова – Гл. инженер на Община Царево, тел. 0590 55051

nsr logoopos logoefrrkf logo

 

Read 5881 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево