Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево (7)

Rate this item
(0 votes)
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево /Приет с Решение № 3, Протокол № 2/28.11.2019 год. на Общински съвет Царево; Изм. с Реш. № 43/Прот. № 4/04.02.2020 год./ ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 (1) Този правилник урежда организацията и дейността на…
Rate this item
(0 votes)
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево /Приет с Решение № 3, Протокол № 2/28.11.2019 год. на Общински съвет Царево/ ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 (1) Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет Царево и неговите постоянни и временни…
Rate this item
(1 Vote)
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево /Приет с Решение № 3, Прот. № 2 от 03.12.2015 год.; Изм. с Реш. № 351, Прот. № 21 от 20.03.2018 год.; Изм. с Реш. № 396, Прот. № 24 от 24.08.2018 год.;/ ГЛАВА…
Rate this item
(0 votes)
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево /Приет с Решение № 3, Протокол № 2 от 03.12.2015 год./ ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 (1) Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет Царево и неговите постоянни и временни комисии, отношенията…
Rate this item
(0 votes)
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ-ЦАРЕВО /Приетс Решение № 3/Протокол № 2/19.11.2011 год.; Изм. с Реш. № 259/Прот. № 19/21.03.2013 год./ ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 (1) Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет Царево и неговите постоянни…
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево