Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Пристанище” – Царево

Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Пристанище” – Царево (1)

Rate this item
(0 votes)
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩЕ” – ЦАРЕВО /Приет с Решение № 151/Протокол № 15/29.09.2008 г. на ОбС – Царево; Изм. с Реш. № 128/Прот. № 9/28.06.2012г.; Изм. с Реш. № 402.2/Прот. № 26/08.10.2013 год./ I. СТАТУТ, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ Чл. 1 С този правилник…
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево